4 Vuistregels voor inhuur externen

IMRA Blog Vuistregels

Adviseurskosten rijzen de pan uit. Externen zijn er voor een bepaald doel: ter vervanging van een zieke of vertrekkende medewerker, speciale kennis, een project draaien terwijl iedereen bomvol zit. Dat is prima maar externen zijn duurder dan internen dus het is zaak deze inhuur snel aan te haken maar ook tijdig af te haken.
Hieronder zijn 4 vuistregels om de inhuurkosten te beheersen en toch de kennis en kunde van specialisten maximaal te benutten.

Spreek met degene die het werk echt gaan doen.
Als je een grote bekende consultancy organisatie belt is de kans groot dat een partner het intakegesprek doet, maar op opdracht niet zal uitvoeren. Je krijgt dan een manager (plus twee trainees….). Een alternatief is de inzet van een klein gespecialiseerd bureau met goede referenties. Je spreekt direct met de mensen die de opdracht ook gaan uitvoeren. Check de referenties en onderhandel over de fee. De eerste besparing is er dan al: je betaalt niet voor de overhead en marketing;

Spreek af wat er gedaan moet worden (opdrachtformulering) en hoe er gerapporteerd wordt.
Op deze wijze ontstaat er intern draagvlak voor het project, krijgt de interimmer eerder medewerking, wordt de doorlooptijd verkort en wordt de kans op succes vergroot;

Hou regelmatig contact.
Het is verstandig om regelmatig tussentijds formeel contact te hebben om tijdig te kunnen bijsturen. Sommige interimmers hebben de neiging om op verschillende plekken in de organisatie te opereren, wat de controle op efficiënte besteding van de uren lastig maakt. Weet continu waar men mee bezig is;

Haak ze tijdig weer af.
Sommige bureaus zijn meester in het verlengen van de opdracht. Als er (met mijlpalen) meetbaar is vastgelegd wat er gedaan moet worden, wordt onnodige verlenging voorkomen. Zelfs als het project vertraging oploopt moet er de flexibiliteit zijn om de interimmer (tijdelijk) af te haken. En als het project afloopt en de organisatie op eigen kracht verder kan, moet de interimmer vanuit het project aan ‘de lijn’ overdragen en door naar de volgende klus. Een goed uitgevoerde opdracht levert je een positieve referentie op.

Auteur: Hans Go is sinds 2001 als zelfstandig interim manager voornamelijk aan de slag bij beursgenoteerde ondernemingen en MKB+ organisaties.

Hans Go stabiliseert Koninklijke Nederlandse Munt

IMRA nieuws muntgebouw

De staatsdeelneming die Nederlandse euro munten slaat is in zwaar weer terecht gekomen. Er zijn grote financiële problemen en rapportages en stuurinformatie ontbreekt. De motivatie onder het personeel is laag. Er is behoefte aan een financieel persoon met rust en overzicht. De eerste acties zijn de controle over de kasstromen, de dialoog met de financiers en het ontwikkelen van een rapportage maandboekje om te kunnen sturen op informatie (in plaats van gevoel). Inmiddels zijn bijzonder beheer en de aandeelhouder direct betrokken. Enkele management leden worden vervangen. Er wordt direct gerapporteerd aan de RvC

“Er is behoefte aan een financieel persoon
met rust en overzicht.”

Hans Go, Koninklijke Nederlandse Munt

Na enkele maanden is een tijdelijke herfinanciering rond. Daarna vindt er een reorganisatie plaats. Deze wordt tezamen met een externe CRO uitgevoerd in een uitstekende samenwerking. Omdat er telkens werd gedaan wat er was beloofd ontstond een hernieuwd vertrouwen. Deze stapsgewijze benadering om uit een uitzichtloos dal te komen werkte, want kort daarna is een verlenging op de herfinanciering verkregen. Het sluitstuk werd een privatisering, waarbij de koper een potentieel gezonde onderneming kocht en ook de verkopende partij is blij met de transactie.

Wij maken gebruik van functionele cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Kijk voor meer informatie bij ons cookie- en privacybeleid.