Intensief beheer; licht en lucht

IMRA blog licht en lucht

Een familieconcern heeft in het verleden bij de samenstelling van zijn productportfolio niet altijd de juiste keuzes gemaakt. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen en de implementatie van een nieuw ERP systeem uit de operationele cashflow gefinancierd. Hierdoor is de onderneming bij de huisbankier recent onder intensief beheer komen te staan. Om financieel orde op zaken te stellen en vertrouwen van de huisbankier te herstellen zag de algemeen directeur zich genoodzaakt Arthur Paping tijdelijk aan de financiële kolom toe te voegen. Door Arthur werd een 10 punten actieplan opgesteld en werden de verwachte effecten hiervan meegenomen in de begroting 2018 en liquiditeitsbegroting richting huisbankier. Daarnaast kwam een portfolio discussie op gang die resulteerde in verkoop van een onroerende goed object en het verkoopproces van een branche specifiek entiteit binnen het concern werd opgestart. Realisatie van beide verkooptrajecten bracht licht aan het eind van de tunnel, ontstond er weer een positieve cashflow zodat de concerndirectie meer lucht kreeg om strategisch verder door te pakken.

Auteur: Arthur Paping is sinds 2001 als zelfstandig interim manager voornamelijk werkzaam bij MKB+ en ‘start ups/doorstart’ bedrijven

Arthur Paping als financieel kwartiermaker

IMRA equity

Een private equity partij had specifiek voor strategische aankopen een holding opgericht en recent een drietal acquisities in de afvalbranche gedaan. Na deze acquisities bestond er bij de CFO van de holding een dringende behoefte aan betrouwbare financiële stuurinformatie. Twee van de geacquireerde organisaties waren administratief uitsluitend ingericht op jaarlijkse interne en externe verslaggeving richting de voormalige aandeelhouders. Arthur Paping werd gevraagd de maandrapportage cyclus in te richten, het grootboek op te schonen, de jaarrekeningcontrole af te ronden en mee te denken over een ‘best of breed’ ERP oplossing voor de twee sterk van elkaar afwijkende primaire processen van de aangekochte entiteiten. In deze enerzijds operationele rol (klein administratief team op sleeptouw nemen) en anderzijds strategisch adviesfunctie richting de CFO werd binnen 6 maanden orde op zaken gesteld en konden de taken door Arthur worden overgedragen aan zijn opvolger.

Arthur Paping begeleidt TSN

IMRA nieuws TSN

voor implementatie van compleet nieuw ICT landschap, het dagelijkse administratief proces maar moeizaam op gang. Arthur Paping wordt gevraagd om rust en structuur in de financiële kolom te brengen en de implementatie van de financiële applicatie te begeleiden. De administratie van deze zorgactiviteiten is vanuit doorstart gecontinueerd in een urenadministratie, die ook door de andere werkmaatschappijen van moedermaatschappij ADG, zoals Asito en Timing, wordt gebruikt. Deze urenadministratie was gekoppeld aan SAP als financiële administratie. Net voor mijn start in september 2016 was -onder de noemer van project Phoenix- door de directie besloten om dit hele ICT landschap per 1 januari 2017 te vervangen. Dit omdat de urenadministratie, ondanks het maatwerk, nog onvoldoende aansloot op de specifieke eisen en informatievoorziening van de zorgsector. Door de CEO, die mij in zijn rol als CFO eerder inhuurde, werd ik gevraagd ondersteuning te geven in deze transitiefase. Concreet hield deze transitie het volgende in:

  • Implementatie Nedap-ONS als urenadministratie;
  • Implementatie van Afas-Profit als financiele en salaris- administratie;
  • Transitie van office automatisering inclusief bovenstaande applicaties van ‘in huis’ ICT dienstverlening naar ‘in the cloud’ dienstverlening door CGI;
  • Implementatie van elektronische zorgdossiers (indicatie en vastlegging van medische handelingen ter vervanging van de papieren zorgdossiers);
  • Vervanging van alle office hardware (desktops en printers) en tablets voor de online-realtime vastlegging van de zorghandelingen op de patiëntlocatie.

“Het huis is opgeleverd door de aannemer maar de bewoners moeten het zelf verder inrichten”

Arthur Paping, TSN Zorg & Welzijn

In 4 maanden tijd is onderbouwing en vastlegging van de besluitvorming, Plan van Aanpak, test- en acceptatieprocedure, de dataconversie en de implementatie uitgevoerd zodat TSN per 1 januari 2017 live kon in het nieuwe ICT landschap. Mijn rol in deze transitieperiode bestond uit de volgende taken- en verantwoordelijkheden:

  • Zorgdragen voor de continuering van de bestaande interne en externe rapportages;
  • Budgetprocedure 2017 op kostenplaats niveau;
  • Herinrichting van de financiële kolom waarbij de F&C functies naadloos zouden aansluiten op de werkzaamheden in de nieuwe bronadministraties;
  • Herstel van het rapportageproces o.b.v. de nieuwe bronadministraties.

Hoewel nog zeker niet alles perfect verloopt (‘het huis is opgeleverd door de aannemer maar de bewoners moeten het zelf verder inrichten’) ben ik trots op de enorme prestatie die wij als team hebben neergezet en kijk ik met voldoening terug op deze opdracht bij TSN.

Wij maken gebruik van functionele cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Kijk voor meer informatie bij ons cookie- en privacybeleid.