Privacy statement

IMRA Netwerk verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) kandidaten en (potentiele) opdrachtgevers met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens
IMRA Netwerk verzamelt persoonsgegevens uitsluitend en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële kandidaten voor een functie betreffen, als zakelijke relaties/potentiele opdrachtgevers van IMRA Netwerk.
Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv, e-mails, NAW-gegevens en notities.
IMRA Netwerk kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens gebruiken om per post, telefonisch of via e-mail berichten te sturen of persoonlijk contact te leggen, bijvoorbeeld om potentiele) kandidaten en (potentiele) opdrachtgevers en te informeren over actuele posities of te benaderen vanwege specifieke kennis en kunde, of op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen (o.a. via nieuwsbrief*) of contact te onderhouden.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
IMRA Netwerk bewaart de persoonlijke informatie van (potentiele) kandidaten voor een periode van 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt de betreffende persoon gevraagd of IMRA Netwerk de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies. Wanneer deze persoon daarmee niet instemt verwijdert IMRA Netwerk de persoonlijke informatie of anonimiseert deze.

Beveiliging van persoonsgegevens
De partners en leveranciers van IMRA Netwerk dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door een zakelijke relatie of kandidaat aan hem of haar wordt toevertrouwd.
IMRA Netwerk maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
Personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken. Ook kunnen zij eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via het contact email adres van deze website. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht
Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun persoonsgegevens. Zij hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van de door IMRA Netwerk opgeslagen persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend via het contact email adres van deze website.

Website / cookies
IMRA Netwerk blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoeker niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruikt de website van IMRA Netwerk cookies van Google Analytics. Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan IMRA Netwerk haar website blijven optimaliseren.

Wijzigingsclausule
IMRA Netwerk behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Kijk voor meer informatie bij ons cookie- en privacybeleid.