Onze opdrachten

Projectmanagement beursgang, Regie​

Een beursgang is voor het management een tijdrovende aangelegenheid waarbij men zich gedurende een bepaalde tijd niet of niet voldoende op de bedrijfsvoering en waardecreatie kan richten. IMRA bood een ervaren project(beursgang)manager met veel praktische kennis op juridisch, organisatorisch, fiscaal en accounting gebied. Verantwoordelijkheden: managen dataroom, eerste aanspreekpunt voor banken, advocaten, accountants en fiscalisten, input voor prospectus, voorbereiding Investor Relations.
imra beursgang

Overdracht bedrijfspensioenfonds, Analyse op maat​

Bij de overdracht door een levensverzekeraar van een bedrijfspensioenfonds aan een andere verzekeraar, bleek dat de financiële stromen tussen de pensioenstichting, de levensverzekeraar, de herverzekeraars en het gesepareerde beleggingsdepot niet of niet volledig waren geregistreerd. IMRA reconstrueerde de financiële stromen en posities, waarna tot overdracht kon worden overgegaan.

IFRS Implementatie, Focus op de kernpunten​

Een financiële dienstverlener implementeerde IFRS, maar hun vaktechnische adviseurs van een groot bureau konden de inventarisatiefase niet leiden. Een externe projectleider van IMRA wist IFRS bij alle betrokkenen boven aan de prioriteitenlijst te krijgen en werd aangesteld voor de feitelijke implementatiefase. Door het tijdig signaleren en ingrijpen door de IMRA interim manager is het project uiteindelijk tijdig afgerond en IFRS succesvol geïmplementeerd.
imra opdrachten IFRS

SOX opdracht, Projectleiding​

Een dochter van een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming diende te voldoen aan de regels van Sarbanes-Oxley (SOX). IMRA leidde een projectteam met als doel om voor het einde van het boekjaar de interne controle structuren te beschrijven, verbeteren en testen . Aan het einde van het boekjaar kreeg de onderneming een goedkeurende verklaring inzake de SOX404 paragraaf in de jaarrekening.

imra opdrachten sox

Transparante IT-kosten, Cost allocation​

Een internationale bank wilde de ICT kosten transparant krijgen om op basis hiervan op een begrijpelijke wijze kosten naar de interne afnemers door te belasten. Door het formuleren van een beperkt aantal ICT-producten en het toewijzen van de ICT-kosten aan deze producten werd een start gemaakt met het transparant maken van de ICT-kosten. Via bepaalde instrumenten konden hierna herkenbare producten aan de business units worden doorbelast. De eindgebruikers accepteerden de kosten en kregen een systeem om deze te kunnen beheersen en te beïnvloeden.

imra opdrachten ict

Wij maken gebruik van functionele cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Kijk voor meer informatie bij ons cookie- en privacybeleid.