MVV’27

Toen Arthur in de zomer van 2012 aantrad als penningmeester bij onze vereniging was er, op zijn zachtst gezegd, sprake van nogal wat achterstallig onderhoud op financieel administratief gebied. Met nauwelijks overdracht -de vorige penningmeester wilde zo snel mogelijk, liefst per direct stoppen- startte hij voortvarend. De volgende projecten stonden hoog op de prioriteitenlijst van het Bestuur:

  • Zo snel mogelijk de cashflow op gang krijgen (verzenden van contributiefacturen) want door een structureel tekort in de exploitatie was er een gebrek aan financiële middelen om de facturen van de recente zomerperiode te kunnen betalen;
  • Uitfaseren van de financiële administratie in Sportlink respectievelijk migratie naar Exact Online en aanstellen van een administrateur die de dagelijkse boekingen verzorgt;
  • De kantine organisatie op orde krijgen want de bruto marge vertoonde, mede veroorzaakt door een mogelijke fraude, een dramatisch tendens;
  • Op digitale wijze verzenden van de contributiefacturen en via automatische incasso innen van de gelden, immers de organisatie rondom de inkomsten was sterk arbeidsintensief;
  • Door een aantal ingrijpende maatregelen in de kantine organisatie (‘on line, real time kasregister’, afstortkluis, vaste kantineploegen, significante verbetering van de inkoopvoorwaarden onder andere door de tussenkomst van een horecaconsultant en verhoging van de verkoopprijzen) behoort de bruto marge van onze sportvereniging nu tot één van de beste van het Westland. Tevens worden thans de contributie facturen door Sportlink via e-mail verzonden en worden de contributiegelden in twee halfjaarlijkse termijnen automatisch geïnd. Vervolgens heeft het Bestuur nu de beschikking over maandelijkse exploitatie overzichten en kan zo nodig tijdig worden bijgestuurd. Als laatste werd door hem de hoogte van de jaarlijkse contributies ter discussie gesteld. Door een vergelijkend waren onderzoek met regionale sportverenigingen werd aangetoond dat de contributies van onze vereniging in de middenmoot stonden wat betreft prijs/kwaliteitverhouding. Door een structurele eenmalige verhoging van de contributies vertoont de exploitatie nu weer dikke zwarte cijfers en zijn we weer in staat om reserves te creëren.

Kort gezegd, Arthur heeft deze casus binnen de vereniging opgepakt als een mini-interim opdracht en heeft in één seizoen financieel orde op zaken gesteld. De vereniging staat, zeker in financiële zin, weer gesteld voor de toekomst.

Rita van Hardeveld
Bestuursvoorzitter MVV ‘27 (2010-2014)

Wij maken gebruik van functionele cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Kijk voor meer informatie bij ons cookie- en privacybeleid.