De MKB ondernemer zit op goud

Een startende ondernemer heeft een uniek product, dienst of concept, is gepassioneerd en is overtuigd van zijn toekomstige succes op de markt. Als goed Calvijn is hij of zij in de aanvangfase terughoudend in de vaste kosten sfeer en brengt de wettelijk administratieplicht onder bij een regionaal administratie- of accountantskantoor. De administratie is daarmee in de startfase logischerwijs sluitpost op de begroting. Na enige jaren van robuuste groeicijfers dient de ondernemer een aantal strategische keuzes te maken. Immers, de volgende groeifase zal gebaseerd zijn op een businessplan met een toekomstgerichte financiële onderbouwing richting stakeholders. Dit is hét moment om ook de administratieve functie in heroverweging te nemen. In mijn dagelijkse praktijk kom ik briljante ondernemers tegen die desondanks de waarde van een interne -fysiek op de locatie aanwezige- administratie onderschatten. Het administratiekantoor heeft zich tot dat moment beperkt tot historische vastlegging van gegevens om voornamelijk te voldoen aan de wettelijk eisen van externe verslaggeving en publicatie. Door het insourcen van de financiële functie en het op dagelijks basis vastleggen van alle transacties in de bronadministratie ontstaat de basis voor een permanent actueel en toekomstgericht dashboard dat op elk willekeurig moment ter beschikking staat van de MKB ondernemer. Door het kwalitatief inrichten en slim coderen van deze transacties ontstaat stuurinformatie zoals top tien omzetcijfers, bruto marge per project, regionale omzetspreiding, ontwikkeling van kostenplaatsen, debiteurenposities en intracomptabele vaste activa registratie. Historische gegevens worden verrijkt tot toekomstgerichte management informatie. De MKB ondernemer baseert zijn beleid en beslissingen niet meer op onderbuik- en Fingerspitzengefühl gevoel maar op feiten en analyses. Hij is nu eigenaar geworden van zijn cijfers en daarmee klaar voor de volgende groeifase. Dit betekent inderdaad een investering in een (parttime) administrateur en voor analyse en als klankbord zo mogelijk aangevuld met een (parttime) controller of CFO. Echter bij gedegen voorgecalculeerde orders of kostprijscalculaties en achteraf analyse van de realisatie zal de terugverdientijd van deze investering beperkt zijn. En, -niet in de laatste plaats- levert een gedegen financiële infrastructuur en daarmee permanent actuele informatievoorziening een significante bijdrage aan de waardering van de aandelen. De MKB ondernemer zit op goud maar hij moet het wel willen zien.

Drs Arthur Paping, RA
Zelfstandig financieel interim manager
Lid IMRA Netwerk

Wij maken gebruik van functionele cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Kijk voor meer informatie bij ons cookie- en privacybeleid.