Arthur Paping als financieel kwartiermaker

IMRA equity

Een private equity partij had specifiek voor strategische aankopen een holding opgericht en recent een drietal acquisities in de afvalbranche gedaan. Na deze acquisities bestond er bij de CFO van de holding een dringende behoefte aan betrouwbare financiële stuurinformatie. Twee van de geacquireerde organisaties waren administratief uitsluitend ingericht op jaarlijkse interne en externe verslaggeving richting de voormalige aandeelhouders. Arthur Paping werd gevraagd de maandrapportage cyclus in te richten, het grootboek op te schonen, de jaarrekeningcontrole af te ronden en mee te denken over een ‘best of breed’ ERP oplossing voor de twee sterk van elkaar afwijkende primaire processen van de aangekochte entiteiten. In deze enerzijds operationele rol (klein administratief team op sleeptouw nemen) en anderzijds strategisch adviesfunctie richting de CFO werd binnen 6 maanden orde op zaken gesteld en konden de taken door Arthur worden overgedragen aan zijn opvolger.

IMRA lid Michel van den Hof ondersteunt inter IKEA in omvangrijke acquisitie

Inter IKEA is wereldwijd franchisegever van het IKEA merk en concept. Inmiddels zijn er ruim 400 IKEA winkels die elk worden geexploiteerd door zelfstandige franchisenemers. Als onderdeel van het verbeteren van het franchise concept heeft Inter IKEA in 2016 alle activiteiten rondom ontwikkeling, productie, inkoop en logistiek overgenomen van haar grootste franchisenemer. Met deze transactie was een bedrag van €5,3 mld gemoeid en had wereldwijd betrekking op circa 70 juridische entiteiten. Inter IKEA vroeg Michel in deze transactie te ondersteunen vanuit Inter IKEA Group Finance perspectief. Michel heeft zich hierbij primair gericht op de volgende 5 gebieden waarop de acquisitie de grootste impact had:

IMRA nieuws ikea

Allereerst zijn de noodzakelijke wijzigingen in waarderingsgrondslagen geinventariseerd, position papers afgestemd met de externe auditors en lokale finance afdelingen geinstrueerd over de impact op cijfers en rapportage. Daarnaast heeft Michel de volledige “acquisition accounting” gecoordineerd, waarbij verkregen activa en passiva op actuele waarde worden gewaardeerd. Intensief en gestructureerd overleg met lokale finance afdelingen heeft ertoe geleid dat alle acquisitie effecten correct in de lokale cijfers zijn ‘geland’. Los van de financiele effecten, had de overname voor lokale finance afdelingen impact op deadlines, rapportage-vereisten en systemen. In een vroeg stadium zijn de effecten geinventariseerd en knelpunten opgelost. De eerste jaarrekening van Inter IKEA Holding BV na acquisitie, is onder coordinatie van Michel van samengesteld, door de externe audit geloodst en gepubliceerd. Tot slot heeft Michel de afwikkeling van de aankooprijs gecoordineerd en discussiepunten (na arbitrage) tot finale overeenstemming gebracht. Na afronding van de jaarrekening en acquisitie was de situatie voldoende gestabiliseerd om over te dragen aan de aangetrokken permanente Group Reporting Manager.

Help het veranderwondertje in je organisatie

imra nieuws veranderwondertje

Verandering is altijd lekker bezig, bij grote of kleine organisaties. Verandering heeft de ruimte nodig om lekker bezig te kunnen zijn. Als je tijd hebt, moet je er eens naar gaan kijken hoe leuk dat is en hoeveel creativiteit en ondernemingskracht dat brengt. Verandering zet je aan het denken, kan het beter? Kan het leuker en kunnen we nog meer klanten blijer maken?

Succesvolle mensen zijn er dagelijks mee bezig zonder dat ze er zelf erg in hebben, het is niet meer dan normaal. Als je verandering de ruimte kan geven, is dat natuurlijk helemaal iets om vrolijk van te worden. Ga maar eens lekker achterover leunen en kijken wat die verandering aan het doen is. Doe mee en wordt zelf ook blijer van het “veranderwondertje”.

Een van de belangrijkste randvoorwaarden om het veranderwondertje blij te maken is een flexibele organisatorische- en administratieve inrichting. Processen, systemen en administratie kunnen zodanig ingericht worden dat de veranderingen die in de organisatie plaatsvinden geen (of zo min mogelijk) belemmeringen ondervinden. Bij het opzetten van processen en administratie is het verstandig om rekening te houden met veranderingen die zouden kunnen gaan plaatsvinden. Voeg gerust een “science-fiction” hoofdstuk toe aan je ondernemingsplannen (noem het ook zo) en droom eens hardop over wat je denkt dat er gaat gebeuren in de toekomst.

Als je eenmaal bewust bent van de positieve invloed van het veranderwondertje, dan kan je dat ook faciliteren en flexibiliteit aanbrengen in de operationele- en financiële besturing van je organisatie. Begin met het creëren van bewustwording over de operationele besturing in je organisatie, “wie doet wat en hoe spelen we samen”. Echt heel belangrijk om dit aspect niet te onderschatten. Naast die basis randvoorwaarde is ook het bedenken, opschrijven en toepassen van een flexibel financieel besturing model van belang. Samen een “Operationeel & Financieel Besturing Model / O&FBM”.

Een O&FBM beschrijft de inrichting van “operationele besturing” en de vertaling naar “financiële besturing” als fundament voor goede samenwerking en informatievoorziening. Intern EN ook naar je stakeholders. Het bedenken, beschrijven, communiceren en “veranderingsbewust behandelen” is de smeerolie van de organisatie. Het betreft hier vragen als; wat doen we nu en wat in de toekomst, wat zijn de diensten en producten en wat zijn de drivers die ontwikkelingen veroorzaken, wie doet wat nu en waar en hoe zit dat in de toekomst, welke operating unit doet wat en hoe zal dat proces zich ontwikkelen, welke opbrengst categorieën hebben we nu en in de toekomst, welk profit center ontvangt welke opbrengst, waar komen welke kosten terecht, wat willen we weten per organisatorische eenheid, per klant, transactie of leverancier, wie is verantwoordelijk voor welk deel van het working capital etc. Al deze elementen worden beschreven in het veranderingsgezinde O&FBM. Het legt de basis om de operationele governance te vertalen naar uitgangspunten om je processen, systemen en administratie op een zodanige wijze in te richten en te parametiseren dat je snel veranderingen kan doorvoeren in je organisatie en informatievoorziening. Het is de basis om rapportages te maken om goed te kunnen sturen en om je stakeholders, bijvoorbeeld je klanten blij te maken met voor hun relevante informatie.

Het lijkt simpel en dat is het uiteindelijk ook. Als je bewustwording hebt gerealiseerd kan iedereen in je organisatie “veranderingsgezind” gaan denken en het O&FBM levend houden om het veranderwondertje constant te faciliteren. Schrijf het simpel op “hoe vertel ik het mijn oma?”. Ga op de zeepkist staan om het te vertellen, toets de kennis daarvan en je zal zien dat je organisatie beter gaat draaien.

Voor meer informatie: Rob van Dusseldorp (06-53256638)

Wij maken gebruik van functionele cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Kijk voor meer informatie bij ons cookie- en privacybeleid.